F14 Klaipėdos krašto aktų kolekcija

F14. 501 vienetas, 1742–1921 m. dokumentų originalai ir nuorašai. Lietuvių, vokiečių k. Aprašas – kartoteka.

Kolekcijos sudarytojas prof. dr. P. Pakarklis (1902–1955), Lietuvos TSR Mokslų akademijos narys-korespondentas, organizavęs 1945–1946 m. archeografinę ekspediciją į Klaipėdos kraštą.

Gauta 1947 m. iš Lietuvos TSR Mokslų akademijos Istorijos instituto.

Gumbinės, Juknaičių, Juodkrantės, Kalninkų, Kanteriškių, Karklių, Karvaičių, Kaukėnų, Kintų, Klaipėdos, Nidos, Ragainės, Rusnės, Šakūnų, Šilutės, Tilžės, Verdainės ir Žilių parapinių mokyklų XVIII–XIX a. veiklos dokumentai. – Hipotekiniai ir kiti teisinio pobūdžio aktai; teismų nuteistųjų valstiečių pavardžių sąrašai; valdžios organų patvarkymai, aplinkraščiai, skelbimai, taisyklės. – Klaipėdos krašto kai kurių visuomeninių organizacijų popieriai, kaip antai: „Taikos draugija“, „Klaipėdos viniakalių cechas“, „Prūsų lietuvių susivienijimas“. – Literatūrinio pobūdžio rankraščiai lietuvių kalba: Kaukėnų bažnyčios istorinis aprašymas nuo 1738 m.; pamokslų tekstai. – J. Stiklioriaus 1918–1921 m. susirašinėjimas. – Varia.