F135 Kamionkos savininkai Renigeriai

F135. 468 vienetai, 1559–1891 m. dokumentai, rankraščiai. Lotynų, rusų, lenkų, anglų k. Aprašas – analizinis su apžvalga ir pagalbinėmis rodyklėmis.

Fondo sudarytojas: Anicetas Renje (Anicety Renjer dar kitaip – Reniger, Regnier, Renjé; 1804–1877) gydytojas, Vilniaus visuomenės veikėjas; Janas ir Liudvikas Renje (XIX a.) Kamionkos dvaro Vilniaus paviete savininkai.

Gauta 1940 m. iš buv. Valstybinės Vrublevskių vardo bibliotekos (dab. Lietuvos moklsų akademijos Vrublevskių biblioteka). 

Renje šeimos personalijos. – Jurgio Radziminskio-Fronckevičiaus ir T. Vieržbovičiaus – taip pat Kamionkos dvaro savininkų, dokumentai. – Medžiaga, susijusi su, vadinamos „Pavlovo respublikos“, XVIII a. pabaigoje kūrėju Povilo Bžostovskio ir Tado Kosciuškos 1794 m. sukilimu Lietuvoje. – Vilniaus bajoriškosios globos draugijos 1795–1840 m. dokumentai. – Medžiaga apie 1863–1864 m. sukilimą Ašmenos paviete. – Ašmenos ir Minsko pilies teismų 1559–1832 m. dokumentų nuorašai. – Ašmenos pavieto bajorams Stepono Batoro, Zigmanto Vazos, Jono Kazimiero Vazos, Mykolo Višniovieckio ir Augusto III duotų privilegijų 1579–1776 m. nuorašai.