F134 Prušinskis Konstantinas

F134. 32 vienetai, 1900–1936 m. rankraščiai, spalvoti piešiniai. Lotynų, lenkų k. Aprašas – kartoteka.

Fondo sudarytojas: K. Prušinskis (Konstanty Pruszyński 1859–1936), botanikas, Vilniaus Stepono Batoro vardo universiteto dėstytojas. 1922–1936 m. botanikos sodo Vingio parke Vilniuje inspektorius, Lietuvos ir Baltarusijos grybų tyrinėtojas, mikologas.

Gauta 1943 m. iš prof. A. Minkevičiaus Vilniuje. 

Lietuvos ir Baltarusijos teritorijoje augančių grybų spalvoti albumai, vaizduojantieji septynių grybų šeimų įvairiausias rūšis ir variantus. – Grybams atpažinti raktas. – Atskirų grybų šeimų aprašymai pagal geografinę jų atradimo vietą. – Viso apie 4000 spalvotų piešinių su paaiškinamaisiais tekstais. – Vilniaus universiteto Botanikos sodo Vingio parke sėklų sąrašai. Grybų žodynas ir bibliografija. 

BIBLIOGRAFIJA: Mazelaitis J. ir Minkevičius A. Valgomieji ir nuodingieji grybai. Vilnius, 1957 m. (Lietuvos TSR Mokslų akademijos Biologijos institutas).