F133 Polinskis Pelka Mykolas

F133. 31 vienetas (F9-178, 874-875, 894, 1673, 2142, 2836 ir kt.), 1801–1833 m. dokumentai, rankraščiai. Lenkų k. Aprašas – kartoteka.

Fondo sudarytojas: Mykolas Polinskis-Pelka (Michał Poliński-Pełka 1785–1848), matematikas, bibliografas; 1820–1832 m. Vilniaus universiteto fizikos-matematikos fakulteto profesorius (nuo 1824 m. dekanas); turėjo turtingą biblioteką ir domėjosi bibliotekininkyste; ruošė Lietuvos kultūros istorijos bibliografiją.

Gauta 1940 m. iš buv. Valstybinės Vrublevskių vardo bibliotekos (dab. Lietuvos mokslų akademijos Vrublevskių biblioteka). 

M. Polinskio-Pelkos rankraščiai: „Architektura cywilna – noty zbierane o architekturze w czasie jej dawania w gimnazjum wilenskim 1810–1813“; „Astronomia pisana w czasie lekcji dawanych przez J. W. Ignacego Reszkę profesora astronomii w... roku 1804–1808“; „Ćwiczenia w rysowaniu planów“; „Geometrya praktyczna – dodatki do geometryi praktycznej Zaborowskiego. W Mińsku 1811–1813“; „Gnomonika“; „O dynamometrze“; „Fragmenty rękopisów matematycznych i przyrodniczych“; „Notaty numizmatyczne; o klasztorach i zakonach; o malarzach, rytownikach i architektach, o profesorach wileńskich i szkołach, o muzykach i nutach, o uniwersytecie wileńskim“. – Bibliografinio ir bibliotekinio profilio užrašai: Polinskio bibliotekos knygų dalykinis katalogas, abėcėlinis katalogas, bibliotekos knygų sąrašas, „Notaty bibliograficzne i biograficzne“. – Polinskio memuarai „Pamiętniki z lat 1831–1833“; „Noty Jana Sniadeckiego – Rachunku algebraicznego teorya“; „Wyjątki z pisma peryodycznego „Pszczółka Krakowska“ (1820). – Polinskio atlikti vertimai: „Traktat zupelny fortifikacyi Kaspra Noizet St. Paul. Tom 2“ (1811–1812), o taip pat užrašai iš chemijos: „Ogólne zrównania ruchu płynow“; „Spis autorów, którzy o płynach pisali 1816 r.“.