F128 Okuličių giminės dokumentai

F128. 358 vienetai, 1662–1919 m. dokumentai, rankraščiai. Lenkų, rusų k. Aprašas – laikinas sąrašas.

Fondo sudarytojas: Antanas Okuličius vyresnysis (1769–1852) – Radvilų žemės valdų komisijos regentas Ukmergės paviete (XIX a. pirmoji pusė), Latavėnų dvaro savininkas; sūnus Antanas Okuličius (1834–1871) – artilerijos kapitonas; Mykolas Okuličius ir jo jaunesnysis brolis Kazimieras Okuličius – lenkų žurnalistas (XX a. pirmasis ketvirtis).

Gauta 1950 m. iš Kauno Valstybinio universiteto bibliotekos (dab. Kauno Vytauto Didžiojo universiteto biblioteka), kuriai 1934 m. perdavė biologas J. Elisonas. 

Radvilų žemės valdų komisijos XVIII–XIX a. kai kurie dokumentai. Mykolo ir Kazimiero Okuličių personalijos, susirašinėjimas; 1516–1836 m. Latavėnų dvaro dokumentų sąrašai; Antano Okuličiaus susirašinėjimas ir dokumentai (1797–1913 m.); Pelagijos Okuličiūtės, Elenos Okuličiūtės personalijos, susirašinėjimas (XIX a. antroji pusė); Antano Okuličiaus 1857 m. atsiminimai ir eilėraščių autografai. – Latavėnų dvaro XIX a. pirmosios pusės inventoriai. – Okuličių giminės testamentai ir kt. XVIII–XIX a. popieriai.