F125 Naujalis Juozas

F125. 297 vienetai, 1875–1962 m. rankraščiai, fotografijos, gaidos, iškarpos. Lietuvių, rusų, lenkų, lotynų, prancūzų, vokiečių k. Aprašas – kartoteka.

Fondo sudarytojas: J. Naujalis (1869–1934), lietuvių kompozitorius; „Dainos“ draugijos 1899 m. Kaune steigėjas; pirmojo lietuviško knygyno 1905 m. Kaune steigėjas; 1918 m. muzikos mokyklos Kaune steigėjas; žurnalo „Vargonininkas“ 1909–1910 m. redaktorius, vargonininkas, choro dirigentas, pedagogas.

Gauta 1960 m. iš kompozitoriaus sūnaus Zigmo Naujalio Kaune.

Medžiaga kompozitoriaus biografijai, straipsniai bei iškarpos iš laikraščių apie J. Naujalio muzikinę ir visuomeninę veiklą. – Medžiaga iš kelionės j JAV. – Muzikinių kūrinių rankraščiai. – Atliktų koncertų programos, pakvietimai, sveikinimai. – Susirašinėjimas: J. Naujaliui rašyti laiškai – tėvo V. Naujalio, kompozitoriaus J. Gruodžio ir kitų. – Žmonos – Monikos Naujalienės memuarų rankraštis. – J. Talat-Kelpšos, T. Brazio, C. Kačanausko, Navicko ir kitų kompozitorių kūriniai su autografais ir dedikacijomis J. Naujaliui. – Lietuviško knygyno 1905–1913 m. Kaune sąskaitybos knygos, knygų sąrašai su Z. Naujalio straipsniais ir pastabomis apie knygyno veiklą. – Kauno muzikos mokyklos, Vargonininkų draugijos, žurnalo „Vargonininkas“ kai kurie dokumentai.

Apie fondą žiūr.: Jaunius Mintautas, Kompozitoriaus Juozo Naujalio kūrybinis palikimas. Diplominis darbas, Vilnius, 1961, dab. saugomas Vilniaus universiteto bibliotekos Rankraščių skyriuje (F85–B233).