F124 Narbutų giminės aktai

F124. 52 vienetai, 1584–1864 m. dokumentai, rankraščiai, spaudiniai. Lotynų, lenkų, rusų, lietuvių, vokiečių k. Aprašas – kartoteka.

Fondo sudarytojas: Teodoras Narbutas (1784–1864), statybų inžinierius, Lietuvos istorikas, XIX a. vidury išleistų devynių tomų „Dzieje Narodu Litewskiego“ ir kitų istorinių veikalų autorius.

Gauta 1946 m. iš SSRS Valstybinės V. I. Lenino vardo bibliotekos Maskvoje. Dalį bylų įsigijusi Lietuvos mokslų akademijos biblioteka (dab. Lietuvos mokslų akademijos Vrublevskių biblioteka) iki 1920 m. (XVI–XIX a. dok.), dvaro dokumentai, išrašai, knygos. 

Narbutų šeimos archyvo inventorius. – Jaunulių-Daugelių-Narbutų genealogija. – Testamentai. – Gelvonių dvaro XVIII–XIX a. inventoriai.– Ščurkovskių testamentai. – 1787–1820 m. dokumentai valstiečių prievolių, pardavimų, pabėgimų klausimais. – T. Narbuto literatūriniai ir moksliniai rankraščiai, juodraščiai: „Index historicorum monimentorum lithuaniae Anno 1211–1570“; „Dzieje Narodu Litewskiego“. – T. Narbuto „Mokslinė korespondencija", kurioje, be daugybės XIX a. Lietuvos mokslininkų, yra Žegotos Onacevičiaus, Eustachijaus Tiškevičiaus, lietuvių rašytojų Simono Daukanto, Simono Stanevičiaus, o taip pat Adomo Kirkorо autografų.

Dauguma T. Narbuto rankraščių, jo bibliotekos ir muziejaus rinkinių sąrašų esama dar F17, F18, F22 ir F9 rinkiniuose. Papildomai žiūrėti – F18.