F123 Moravskis Alfonsas

F123. 547 vienetai, 1913–1938 m. dokumentai, rankraščiai, spaudiniai. Lietuvių, rusų, lenkų, anglų, prancūzų, vokiečių k. Aprašas – kartoteka.

Fondo sudarytojas: A. Moravskis (1868–1941), ekonomistas, 1892–1904 m. Lietuvos socialdemokratų partijos archyvaras, 1922–1932 m. Vytauto Didžiojo universiteto Kaune ekonomijos katedros docentas, rašęs A. Lietuvio slapyvardžiu.

Gauta 1950 m. iš buv. Kauno Valstybinio universiteto bibliotekos (dab. Kauno Vytauto Didžiojo universiteto biblioteka). 

Personalijos, sutartys dėl knygos „Lietuvos finansai“ išleidimo; susirašinėjimas. – A. Moravskio rašytų, periodinėje spaudoje paskelbtų straipsnių finansų, vandens ūkio, prekybos, pramonės ir kitais ekonomikos Lietuvoje klausimais rankraščiai.– Atsiminimai apie 1892–1902 m. politinį gyvenimą Lietuvoje, apie revoliucinį judėjimą Šiauliuose 1884–1885 m. A. Moravskio paskelbtų straipsnių periodinėje spaudoje lietuvių, lenkų, rusų kalbomis iškarpos. – Rašiniai apie Latvijos prekybą. – Ekonomikos istorijai Lietuvoje medžiaga. – Kauno universitete A. Moravskio skaitytų paskaitų iš Lietuvos ekonomikos programos ir tekstai. – Didelę grupę rankraščių sudaro 1924–1932 m. ekonomistų studentų seminariniai, kursiniai ir diplominiai darbai. – „Ekonominės ir finansinės sąjungos“ Lietuvoje 1919–1924 m. kai kurie dokumentai.– „Pabaltijo ekonominės konferencijos“, įvykusios 1920 m. Rygoje, medžiaga.