F122 Montvila Bagdonas

F122. 203 vienetai, 1490–1915 m. rankraščiai, dokumentų originalai ir nuorašai. Baltarusių, lotynų, lenkų, rusų k. Aprašas – kartoteka.

Fondo sudarytojas: B. Montvila (1825–1917), Saldutiškio dvaro (Utenos pav.) savininkas, senų rankraščių kolekcionierius.

Gauta 1950 m. iš Kauno Valstybinio universiteto bibliotekos (dab. Kauno Vytauto Didžiojo universiteto biblioteka), kuriai perdavė sudarytojo palikuonis J. Varžaitis 1928 m., prof. K. Jablonskiui tarpininkaujant. 

Kolekcijoje surinkti daugiausia Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės laikotarpio didikų ir bajorų žemės valdų dokumentai, kaip antai: Pajūrio valsčiaus žemininko Jurgio Petkevičiaus 1572 m., Adomo Jasienskio XIX a. ir kitų bajorų testamentai; Žemaitijos, Kauno, Trakų, Vilniaus, Ukmergės, Ašmenos, Upytės ir kitų žemės bei pilies teismų, o taip pat miestų magistratų išduoti bajorų tarpusavio bylinėjimosi dėl žemės ir valstiečių valdymo, pirkimo, perleidimo, pardavimo dokumentai. – Linkuvos karmelitų vienuolyno XVII–XIX a. dokumentai. – Daugelio Lietuvos bažnyčių XVII–XIX a. vizitacijų aktai, dvarų, palivarkų, kaimų inventoriai. – Kauno miesto XVII a. privilegijos. – Žemaičių seniūnų: Jono Chodkevičiaus (XVI a.) ir Antano Oginskio (XVIII a.) dokumentai. – Livonijos bajorų XVII a. dokumentai. – Vilniaus ir Kauno gubernijų kai kurie potvarkiai. – Lydos miesto burmistrui Kazimierui Macevičiui 1730 m. duota privilegija valdyti žemės turtus. – Gausu medžiagos, susijusios su valstiečiais, nelaisvaisiomis šeimynomis. – Kvėdarbos, Šaukėnų, Panevėžio, Dirvėnų bajorų valdų dokumentai.