F121 Mežejevskių giminės rankraščiai

F121. 140 vienetų, 1758–1921 m. dokumentai, rankraščiai. Lenkų, rusų, čekų, anglų, prancūzų, kinų, vokiečių k. Aprašas – analizinis su apžvalga ir pagalbinėmis rodyklėmis.

Fondo sudarytojai: Albertas Mežejevskis (A. Mierzejewski 1759–1828), Lenkijos karaliaus ir Lietuvos didžiojo kunigaikščio Stanislovo Augusto Poniatovskio šambelionas; Motiejus ir Mykolas Mežejevskiai – XIX a. politiniai emigrantai Ispanijoje; Mykolas Mežejevskis (Michał Mierzejewski 1803–1864), 1863–1864 m. sukilimo dalyvis.

Gauta 1940 m. iš buv. Valstybinės Vrublevskių vardo bibliotekos (dab. Lietuvos mokslų akademijos Vrublevskių biblioteka). 

Mežejevskių šeimos personalijos; susirašinėjimas; kronikinio pobūdžio užrašai. – M. Mežejevskio grožinės kūrybos tekstai: eilėraščiai, vertimų rankraščiai. – Kitų asmenų užrašai medicinos, veterinarijos, žemės ūkio klausimais. – Mežejevskių bylinėjimosi su didikais Radvilomis dėl Boričevo dvaro XIX a. dokumentai.– Gasparo Ivaškevičiaus XIX a. atsišaukimas į Kėdainių miesto gyventojus. – Mežejevskių šeimos bylos su Jelenskiais, Volovičiais, Bučinskiais ir kitais didikais bei bajorais dėl žemės valdų ribų ir nuosavybės. Brangenybių sąrašai, sutartys, plenipotencijos, įgaliojimai. – Muziejinė varia.

Fondo sudarytojai: Albertas Mežejevskis (A. Mierzejewski 1759–1828), Lenkijos karaliaus ir Lietuvos didžiojo kunigaikščio Stanislovo Augusto Poniatovskio šambelionas; Motiejus ir Mykolas Mežejevskiai – XIX a. politiniai emigrantai Ispanijoje; Mykolas Mežejevskis (Michał Mierzejewski 1803–1864), 1863–1864 m. sukilimo dalyvis.

Gauta 1940 m. iš buv. Valstybinės Vrublevskių vardo bibliotekos (dab. Lietuvos mokslų akademijos Vrublevskių biblioteka).

 

Mežejevskių šeimos personalijos; susirašinėjimas; kronikinio pobūdžio užrašai. – M. Mežejevskio grožinės kūrybos tekstai: eilėraščiai, vertimų rankraščiai. – Kitų asmenų užrašai medicinos, veterinarijos, žemės ūkio klausimais. – Mežejevskių bylinėjimosi su didikais Radvilomis dėl Boričevo dvaro XIX a. dokumentai.– Gasparo Ivaškevičiaus XIX a. atsišaukimas į Kėdainių miesto gyventojus. – Mežejevskių šeimos bylos su Jelenskiais, Volovičiais, Bučinskiais ir kitais didikais bei bajorais dėl žemės valdų ribų ir nuosavybės. Brangenybių sąrašai, sutartys, plenipotencijos, įgaliojimai. – Muziejinė varia.