F120 Maksimaitis Antanas (Maksimavičius)

F120. 7 vienetai, 1918–1960 m. rankraščiai. Lietuvių k. Aprašas – kartoteka.

Fondo sudarytojas: A. Maksimaitis (Maksimavičius; 1900–1943), literatas ir dailės istorijos tyrinėtojas; Lietuvos kariuomenės Šiaulių korpuso karininkas; nuo 1940 m. tarnavo Sovietų armijoje; buvo Raudonosios Armijos Lietuviškosios divizijos majoras, žuvo Antrojo pasaulinio karo metu prie Oriolo; M. Garson-Dombrovskos knygos „Dailės milžinai“ lietuviškojo leidimo (1927 m.) sudarytojas.

Gauta 1960 m. iš žmonos O. Maksimaitienės Vilniuje. 

Biografiniai duomenys apie fondo sudarytoją. – A. Maksimaičio grožinių kūrinių rankraščiai: „Jaunystės metai“ – 1919 m. eilėraščių, apsakymų, apybraižų rinkinys (58 kūriniai); 1918–1928 m. poezijos ir prozos kūrinių rinkinys (163 kūriniai); „Eilinio Čerkos kryžiaus keliai“ (apsakymas); „Jonelio ir Danutės likimas“ (ištrauka iš apysakos „Garbės lauke“); „Pirmas artilerijos pulkas“ (istorinė apžvalga). – M. V. Gogolio apsakymo „Baisusis kerštas“ vertimas į lietuvių kalbą. – Be to, yra A. Puškino, M. Lermontovo kai kurių eilėraščių vertimai. – Dalis A. Maksimaičio kūrinių, pasirašytų įvairiais slapyvardžiais, buvo spausdinta 1918 m. „Tėvynės sargo“, 1921–1923 m. „Raseinių Magdės“, 1923 m. „Dirvos“, „Artojaus“ ir kitų laikraščių bei žurnalų skiltyse.