F119 Lopacinskių giminės aktai

F119. 349 vienetai, 1575–1846 m. dokumentų originalai ir nuorašai. Lotynų, lenkų, rusų k. Aprašas – kartoteka.

Fondo sudarytojai: Jonas Dominykas Lopacinskis (Jan Dominik Łopaciński 1709–1778), Žemaičių vyskupas; Juozapas Leonas Lopacinskis (Józef Leon Łopaciński XVIII a. antroji pusė–1803), Vilniaus kapitulos prelatas, Žemaičių sufraganas; Mikalojus Tadas Lopacinskis (Mikołaj Tadeusz Łopaciński XVIII a. pab.–XIX a. pr.), žemvaldys, seimelių deputatas, Bresto vaivada, Lietuvos iždo raštvedys.

Gauta 1940 m. iš buv. Valstybinės Vrublevskių vardo bibliotekos (dab. Lietuvos mokslų akademijos Vrublevskių biblioteka). 

Lopacinskių giminės personalijos; susirašinėjimas. – Lopacinskių šeimai priklausiusių žemės valdų Upytės paviete 1672–1801 m. dokumentai. – Nemenčinės dvaro 1695 m. dalybų aktas. – Bresto seniūnijos XVI–XIX a. dokumentai. – XVIII a. politinio turinio rankraštiniai laikraščiai, rašyti iš Vilniaus į Varšuvą. – Drisvetų palivarko Vilniaus vaivadijoje 1805 m. inventorius. – Kelionių po Lietuvą, Vokietiją, Italiją užrašai.– Vilniaus vaivadijos arklininko Lauryno Šumskio 1792 m. archyvo inventorius.