F118 Lindė Julijonas (Dobilas)

F118. 13 vienetų (V-511-523), 1911–1934 m. rankraščiai. Lietuvių, rusų, lenkų k. Aprašas – kartoteka.

Fondo sudarytojas: J. Lindė (1872–1934; slapyvardis Dobilas), pedagogas, Panevėžio gimnazijos ilgametis mokytojas ir direktorius, vieno pirmųjų lietuvių literatūroje romanų „Blūdas“ autorius, kritikas, kunigas.

Gauta 1950 m. iš buv. Kauno Valstybinio universiteto bibliotekos (dab. Kauno Vytauto Didžiojo universiteto biblioteka). 

J. Lindės-Dobilo rašyti laiškai Bortkevičiui (4) 1919– 1924 m.; E. Jodinskaitei (2) 1928–1930 m.; J. Elisonui (6) 1924–1934 m.; E. Juozapavičiūtei (32) 1911–1924 m.; Rutkauskui (4) 1924–1931 m.; R. Šalteniui (20) 1929–1931 m. ir kitiems, daugiausia, mokytojams ir savo auklėtiniams. – J. Lindei-Dobilui rašyti laiškai, kurių tarpe yra poetės S. Nėries vyro, skulptoriaus B. Bučo, gydytojo A. Didžiulio (6) 1925–1933 m.; A. Juškos, J. Zikaro, G. Petkevičaitės-Bitės (1) 1932 m.; J. Vileišio ir daugelio kitų jo draugų, kaimynų, menininkų, buvusių mokinių. – Panevėžio gimnazijos „Meno kuopos“ 1935 m. surengto J. Lindės-Dobilo mirties metinių minėjimo medžiaga su R. Šaltenio kalbos tekstu, o taip pat 1935–1938 m. R. Šalteniui atsiųsti Mato Grigonio, J. Gudausko, K. Jasėno, J. Maksvyčio, J. Paliuko, E. Paliulionaitės, G. Petkevičaitės-Bitės, J. Staševičiaus, G. Šlapelytės, Vydūno, J. Vitkausko ir kitų autorių atsiminimų apie J. Lindę-Dobilą tekstai.