F117 Leonas Petras

F117. 2436 vienetai, 1855–1944 m. rankraščiai, dokumentai, fotografijos, iškarpos. Lietuvių, rusų. lenkų, vokiečių k. Aprašas – kartoteka.

Fondo sudarytojas: P. Leonas (1864–1938), juristas, advokatas; Vytauto Didžiojo universiteto Kaune Teisės mokslų fakulteto (nuo 1922 m.) profesorius, vėliau dekanas.

Gauta 1950 m. iš buv. Kauno Valstybinio universiteto bibliotekos (dab. Kauno Vytauto Didžiojo universiteto biblioteka). 

Asmens liudijimai, pažymėjimai, tarnybiniai paskyrimai; asmeninės bibliotekos rinkinio sąrašas; gintųjų civilinių bylų Kauno teisme abėcėlinė rodyklė.– P. Leono atsiminimai (1863–1926 m.), kuriuose yra faktų ir apie kai kuriuos lietuvių rašytojus bei mokslininkus, kaip antai: J. Jablonskį, Maironį, J. Tumą-Vaižgantą. – Susirašinėjimas: laiškai P. Leonui nuo šeimos narių, o taip pat nuo kai kurių mokslininkų ir rašytojų. – K. Būgos, J. Jablonskio, G. Landsbergio, L. Giros, G. Petkevičaitės-Bitės, M. Römerio. – Universitete skaitytų paskaitų juodraščiai, planai, teisės fakulteto studentų kai kurie darbai, egzaminų lapeliai, teisinių įstatymų pakeitimų projektai. – Kelionių po Europą įspūdžiai. – Piniginės pajamos ir išlaidos. – Gintosios bylos (fondo sudarytojo ir jo sūnaus Algirdo). Iš baudžiamųjų bylų minėtinos kai kurių veikėjų pavardės: J. Vildžiūnas; čia taip pat prelato K. Olšausko byla dėl mokytojos S. Ustijanauskienės nužudymo. – „Dainos“ draugijos dokumentai, kai kurių jos narių asmens bylos; Silvestro Leono drama „Dumblyne“, Žemaitės ir Bitės perdirbtos E. Ožeškovos apysakos „Niziny“ mašinraštis.