F115 Kridlis Manfredas

F115. 570 vienetų, 1656–1939 m. dokumentai, rankraščiai. Lenkų, rusų, prancūzų, vokiečių k. Aprašas – kartoteka.

Fondo sudarytojas: M. Kridlis (Manfred Kridl 1882–1957) filologijos mokslų daktaras, lenkų literatūros istorikas, profesoriavęs Varšuvos, Vilniaus ir Kolumbijos universitetuose.

Gauta 1940 m. iš buv. Valstybinės Vrublevskių vardo bibliotekos (dab. Lietuvos mokslų akademijos Vrublevskių biblioteka). 

M. Kridlio susirašinėjimas 1915–1938 m. su lenkų literatūros istorikais (J. Klejner, St. Żółkiewski, K. Zawodziński, T. Bujnicki, K. Budzyk ir kiti). Laiškų tarpe yra I. J. Kraševskio 1866, 1877 ir 1883 m. Milikovskiams rašyti autografai, o taip pat T. Lenartovičiaus 1891–1892 m. 10 laiškų rašytų A. Stokovskiui. – M. Kridlio skaitytų paskaitų tekstai. – Mokslo tiriamieji darbai ir straipsniai revoliucinio romantizmo lenkų literatūroje tematika. – M. Kridlio paskelbtų darbų recenzijos.– Lenkų literatūros istorijos temomis įvairių autorių rašyti darbai ir straipsniai. – M. Kridlio vestų seminarų užrašai ir studentų rašomieji darbai. – Medžiaga lenkų literatūros istorijai. – Medžiaga žydų klausimu 1934– 1938 m. Lenkijoje.