F114 Kraševskis Juzefas Ignacas

F114. 74 vienetai (F9-659-676; 586-587; 158-161; 1964–1968 ir kt.), 1839–1860 m. rankraščiai, dokumentai. Lenkų, lotynų, graikų k. Aprašas – kartoteka.

Fondo sudarytojas: J. I. Kraševskis (Józef Ignacy Kraszewski 1812–1887), lenkų rašytojas, demokratas, rašęs taip pat lietuvių istorine tematika, vertęs lietuvių liaudies dainas į lenkų kalbą; keturių tomų monografijos „Wilno“ autorius; žurnalo „Athenaeum“ redaktorius, kritikas, publicistas.

Gauta 1940 m. iš buv. Valstybinės Vrublevskių vardo bibliotekos (dab. Lietuvos mokslų akademijos Vrublevskių biblioteka). 

Kraševskio literatūrinių kūrinių ir istorinių raštų autografai: „Akta babińskie“ (1842–1843); „Anafielas i Mindowe. Pieśni z podań historycznych“ (1842); „Boża czeladka. Opowiadanie“ (1857); „Całe życie biedna“ (1839–1840); „Caprea i Roma. Obrazy z pierwszego wieku“ (1859); „Cztery wesela“ (1841); „Diabeł. Powieść z czasów Stanisława Augusta“ (1854); Kraszewski z Wolfgangiem „Druskienniki. Szic literacko-lekarski“ (1848); „Dwa światy“ (1855); „Duże komedyjki“ (1855); „Historia kółka w płocie“ (1858); „Historia o bladej dziewczynie z pod Ostrej bramy“ (1840); „Improwizacje dla moich przyjaćioł“ (1844); „Komedianci“ (1851); „Kordecki. Powieść historyczna“; „Ładowa pieczara. Obrazek wiejski“ (1852); „Metamorfozy“ (1856–1857); „Mistrz Twardowski. Powieść z podań gminnych“ (1840); „Nowe żródła historyczne. O kodeksie dyplomatycznym K. Raczyńskiego“ (1843); „Obrazy z życia i podróży“ (1841–1842); „Ostap Bondarczuk. Powieść“ (1846); „Jaryna Ostap Bondarczuk część druga“ (1849); „Ostatnia z książąt Słuckich. Kronika z czasów Zygmunta III“ (1841); „Pamiętniki Jana Duklana Ochockiego“ (1856); „Pan Karol. Powieść fantastyczna. Wydanie drugie, poprawione“ (1840); „Podróż Stanisława Augusta do Kaniowa“; „Poeta i świat. Powieść“ (1839); ,,Powieść bez tytułu“ (1854); „Powieść składana“ (1843); „Reszta pamiętnika Józefa Drzewieckiego z papierów po nim pozostałych zebrana“; „Stańczykowa kronika“ (1840); „Studya literackie“; „Ulana, powieść poleska“ (1842); „Wilno od początkow jego do 1750 r.“ „Witolo rauda. Pieśń z podań Litwy“ (1840); „Wspomnienia Odessy, Jedyssanu i Budżaku Dziennik przejażdżki w 1843 r.“; „Wspomnienia Polesia, Litwy, Wołynia“ (1839); „Złota legenda artystów“; Dwuwiersz z albumu Kirkorowej C.“ (1860); „Żytomierz – wiadomość historyczna“ (1843). Be to, yra žurnalo „Athenaeum“ 1841– 1847 m. korespondencijos dalis, o taip pat 18 tomų 1849–1851 m. žurnalo medžiagos su Kraševskio, Liudviko Kondratavičiaus (V. Sirokomles), T. Lados-Zablockio ir kt. bendradarbių autografais. – Dar minėtini kai kurie 1841 m., 1844–1846 m. žurnalo „Athenaeum“ rankraščių tomai.