F113 Koženiovskis Juzefas

F113. 33 vienetai (F9-412, 537-538 ir kt.), 1827–1858 m., rankraščiai. Lenkų ir lotynų k. Aprašas – kartoteka.

Fondo sudarytojas: J. Koženiovskis (Józef Korzeniowski 1797–1863), lenkų dramaturgas ir komedijų autorius, poeto Zigmunto Krasinskio mokytojas; bibliotekininkas; nuo 1837 m. Charkovo gimnazijos direktorius; 1831–1836 m. Kijevo universiteto lotynų kalbos katedros adjunktas ir lenkų literatūros istorijos dėstytojas; daugelio Vilniuje išleistų knygų autorius.

Gauta 1940 m. iš buv. Valstybinės Vrublevskių vardo bibliotekos (dab. Lietuvos mokslų akademijos Vrublevskių biblioteka). 

Koženiovskio literatūrinių kūrinių autografai: „Dramata i komedye mniejsze“ (1850); „Powieści i opowiadania: Wtorek i piątek; Korespondencja; Krzyż na stepie; Dwa fragmentą poetyczne“; „Dramata i opowiadania“ (1858); „Emeryt, powieść“ (1850); „Karpaccy górale. Dramat w trzech aktach“ (1843); „Izabella d'Aymonte. Dramat w czterech aktach“ (1846); „Kollokacya, powieść“ (1846); „Krewni“ część I i II; „Król Jan. Dramat w pięciu aktach według Szekspira, pisany w Charkowie 1842“; „Młody mąż. Komedya w trzech aktach wierszem“ (1857); „Stary mąż. Komedya w czterech aktach“ (1841); „Okno na pierwszym piętrze. Dramacik w jednym akcie“ su I. J. Kraševskio prierašais; „Młoda wdowa“ – pierwotny tytuł „emancypowanaz“ (komedija, 1847); „Panna mężatka“ komedya we trzech aktach (1845); „Plotkarz. Komedya“; „Powiastki i opowiadania Józefą Korzeniewskiego“ (1848); „Powieści i opowiadania: a) Jedynaczka; b) Dwa śluby“ (Cenz. 1854); „Szczęśćie za górami. Powieść“ (1857); „Umarli i żywi albo wszystkiego po trosze. Dramat w pięciu aktach“ (1842); „Nowe wędrówki oryginała“ (1849–1851) ir kt. autografai.