F111 Koscialkovskis Stanislovas

F111. 242 vienetai, [1755]–1938 m. dokumentai, rankraščiai. Lotynų, lenkų, rusų, prancūzų, vokiečių k. Aprašas – kartoteka.

Fondo sudarytojas: S. Koscialkovskis (Stanisław Kościałkowski 1881–1960) istorikas, 1924–1939 m. Vilniaus universiteto istorijos katedros profesorius.

Gauta 1954 m. iš Vilniaus Dailės muziejaus. 

S. Koscialkovskiui rašyti laiškai, kvietimai, universiteto ir kitų įstaigų raštai. – Iš archyvinių dokumentų surinkta istorinė medžiaga temoms: Komisija Skarbowa Litewska; Taryfy, zapisy dochodów, krolewskie przywileje, uniwersały, rezolucje, inwentarze, lustracje – daugiausia XVIII a. pabaigos. – Vilniaus universiteto 1924–1938 m. studentų istorikų seminaro, kuriam fondo sudarytojas vadovavo, protokolai, juodraštinė medžiaga. – Istorijos katedros studentų seminarinių ir diplominių darbų recenzijos ir vertinimai. – Įvairių asmenų S. Koscialkovskiui atsiųsti laiškai daugiausia dėl monografijos apie A. Tyzenhauzą.