F110 Kosakovskis Stanislovas

F110. 143 vienetai, 1582–1920 m. dokumentai, rankraščiai. Lietuvių, lenkų, rusų, prancūzų, vokiečių k. Aprašas – kartoteka.

Fondo sudarytojas: Stanislovas Kosakovskis (Stanisław Kossakowski 1837–1904), grafas, Vaitkuškių dvaro, Ukmergės aps. savininkas, agronomas, lenkų poetas ir dramaturgas; jo sūnus, Michalas Kosakovskis, taip pat rašytojas.

Gauta 1941 m. iš Vaitkuškių dvaro, o kita dalis 1954 m. iš Vilniaus Dailės muziejaus.

Kosakovskių šeimos genealogija, personalijos; susirašinėjimas; dienoraščiai, atsiminimai. – St. Kosakovskio, M. Kosakovskio ir jų šeimos narių literatūrinės kūrybos tekstai. – Mūrinės koplyčios Lyduokių kapinėse (Ukmergės aps.), kurioje palaidoti Kosakovskių giminės nariai, 1866–1898 m. statybos architektūriniai ir ūkiniai dokumentai. – Vaitkuškio ir kitų grafų Kosakovskių dvarų XVI–XIX a. dokumentai. – Kai kurie dokumentai, susiję su grafams Plioteriams (Plater) priklausiusiu Daugėliškio dvaru. – Plioterių šeimos kronika. – Kazimiero Plioterio (1733–1846) literatūrinės kūrybos tekstai.