F11 Inventorių kolekcija

F11. 45 vienetai (82 inventoriai), 1573–1872 m. rankraščiai, dokumentai. Baltarusių, rusų, lenkų, lotynų k. Aprašas – kartoteka.

Kolekcijos sudarytojai: Lietuvos TSR Mokslų akademijos akademikas prof. K. Jablonskis (1892–1960) ir narys-korespondentas prof. P. Pakarklis (1902–1955).

Gauta 1949 m. iš Lietuvos TSR Mokslų akademijos Istorijos instituto. 

Daugų, Michališkių, Kermeliškių, Indrupio, Buivonių, Kruonio, Pečkonių, Perlojos, Rodūnės, Tretiniškių, Streiponių, Vaiguvos, Valkininkų, Varėnos, Žaslių, Žiežmarių seniūnijų, vaitijų, dvarų, palivarkų, kaimų ir vienkiemių inventoriai; žemės, pievų, miškų ūkis. – Valkininkų miesto gyventojų 1571–1872 m. sąrašai su prievolių apskaičiavimo duomenimis. – Onuškio ir Nedzingės dvarų XVIII–XIX a. kai kurie nuosavybės teisių bajorų Satkevičių ir Žilinskių įrodymai. – Varėnos girininkijos 1767–1787 m. iliustracijos duomenys. – Tarp bylų ir inventorių yra žemėlapiai ir atskirų žemės sklypų plotų planai, kaip antai: Birštono rajone Nemuno kilpos 1809 m. ir vėlesni planai, Narvių-Eigulių vasarvietėje XIX a. antros pusės planas. – Valkininkų valstiečių byla su Onuškio dvarininkais dėl žemės reformos 1861 m.