F109 Kondratavičius Liudvikas (Vladislavas Sirokomlė)

F109. 65 vienetai (F9-257, 547-561; 2028-2036; AF-59, 60, 683 ir kt.), 1844–1862 m., rankraščiai. Lenkų k. Aprašas – kartoteka ir teminis katalogas.

Fondo sudarytojas: L. Kondratavičius (Ludwik Kondratowicz, Władysław Syrokomla 1823–1862), populiarus Vilniaus poetas, demokratas, „Margirio“ ir kitų poemų Lietuvos istorine tematika autorius; pirmasis T. Ševčenkos „Kobzario“ į lenkų kalbą vertėjas.

Gauta 1940 m. iš buv. Valstybinės Vrublevskių vardo bibliotekos (dab. Lietuvos mokslų akademijos Vrublevskių biblioteka). 

L. Kondratavičiaus poezijos kūrinių autografai: „Bywało Gawęda z samym sobą“ (su cenzūros išbraukimais 1849 m.); „Gawędy, rymy ulotne i przekłady“ (1855); „Gawęda o bocianie“ (1849); ,,Grabarz. Gawęda“ (1949); „Kochany panie Józefie“ (humoristinis eilėraštis J. Daukšai 1861 m.); „Królewscy lutniści. Obrazek z przeszłości“ (1856); „Muzyka. Wspomnienie“ (1849); „Wariant z pieśni gminnej“ (1849); „Na otwarcie muzeum w Wilnie“ (1856); „Natchnienie“ (1849); „O skarbcu zaklętym gawęda gminna“ (1851); „Pocztylion“ (1844): „Pogrzeb młodego rolnika. Sielanka“ (1851); „Sen wieszcza. Opera w trzech aktach podług francuskiego przerobiona“ (1853); „Urywki i parafrazy z Eklazyastyka“ (1849); „Westchnienie majowe“ (1849); „Z lalką. Gawęda dziecinna“ (1851); „Zalotnicy“ (1849); „Żebrak fundator“ (1851). – L. Kondratavičiaus vertimų iš lotynų kalbos autografai: „Nieco fraszek łacińskich Jana Kochanowskiego“ (1849); „Przekłady poetów polsko-łacińskich epoki zygmuntowskiej“ (1847–1859). – L. Kondratavičiaus prozos kūrinių autografai: ,,Dwie koronacje Sasów – Augusta II i Augusta III królów polskich. Ze wspołczesnego rękopismu oglosił z przedmową i kilku objaśnieniami“ (1853); „Dzieje literatury polskiej“ (trūksta titulinio puslapio ir teksto pradžios, 1851 m.); „Historia rewolucji francuskiej przez Poujoulat'a przełożył i notami objaśnił Władyslaw Syrokomla“ (1849–1851); „Notatka o Nieświežu na żądanie (Michała) Balińskiego“ (su spalvotais piešiniais, 1844 m.); „Wędrówki po moich niegdyś okolicach, wspomnienia, studya historyczne i obyczajowe“ (1853). – L. Kondratavičiaus laiškai, adresuoti: T. Novickiui (1844 m., du vienetai), gydytojui J. Titiusui (1854–1862 m., trys vienetai); leidėjui Krasnosielskiui (Vilniuje, 1857 m., vienas laiškas); leidėjui A. Zavadskiui (1851–1855 m., penki laiškai). – Kitų autorių kūriniai, skirti L. Kondratavičiui: Jokūbo Daukšos kalba 1862 m. rugsėjo 6 d. Rasų kapinėse Vilniuje prie poeto karsto; V. Korotinskio, Zoriano Groto (G. Ginteraitės-Puzinienės) ir kt. autorių eilėraščiai, sukurti L. Kondratavičiaus garbei.