F107 Juškytė Jadvyga

F107. 27 vienetai (V-63-97), 1834–1937 m. rankraščiai, dokumentai. .Lietuvių, rusų, lenkų k. Aprašas–kartoteka.

Fondo sudarytoja Jadvyga Teofilė Juškytė, Juškevičiūtė (g. 1869 m. sausio 1 d. Pernaravoje, Kėdainių raj., m. 1948 m.), mokytoja, tautosakininkė, artima P. Višinskio, Žemaitės, G. Petkevičaitės-Bitės bendradarbė, lietuvių tautosakos rinkėja ir kolekcionierė.

Gauta 1950 m. iš Kauno Valstybinio universiteto bibliotekos (dab. Kauno Vytauto Didžiojo universiteto biblioteka). 

J. Juškytės literatūrinių kūrinių ir publicistinių straipsnių rankraščiai: „Iš Vilniaus legendų ir padavimų“ (Lakštingala ir radasta; Lizdeika; Kęstučio laidotuvės; Jokūbas Jasinskis; Švedai Vilniuje) pagal V. Zahorskio lenkišką tekstą parašė J. Juškytė (XIX a. pabaiga); Lietuvių kalbos gramatikos trumpi užrašai; J. Juškytės „Skaitymų“ vadovėliui išleisti medžiaga; „Kelionė pas V. Kudirką“ (kelionės įspūdžių 1898 m. vėlyvesnis rankraštis); J. Juškytės 1909–1923 m. užrašytos lietuvių liaudies pasakos, patarlės, mįslės, burtai; „Bukėras Vašingtonas“ (straipsnelis iš juodaodžių gyvenimo). – J. Juškytės atsiminimai (tėvų, giminių ir savo gyvenimo aprašymas; visuomeninės veiklos įspūdžiai (kuriuose minimi Jaunius, V. Kudirka, P. Višinskis, G. Petkevičaitė, J. Šliupas, J. Tumas-Vaižgantas, Žemaitė); J. Juškytės knygelių, straipsnių ir vertimų bibliografija (sudaryta M. Čilvinaitės 1937 m.). – Kai kurie su Pernaravos (Pernarowo) dvaru susiję 1920–1923 m. dokumentai; „Vakarinės mokyklos“ 1905 m. Šiauliuose steigimo duomenys; Ginkūnų (grafo V. Zubovo) mokyklos 1911 m. mokinių namų ir klasės darbai. – Kitų autorių tekstai: J. Juškytės ranka perrašyti Žemaitės kūriniai: „Žandaro priesaika“, „Nelaiminga senelė“, „Iš knygnešio Antano Šimkaus atsiminimų“ (pasakojimas apie knygų gabenimą iš Tilžės į Lietuvą, užrašytas 1938 07 16 Šiaulių kraštotyrininkų ekspedicijos); „Aukštos kilmės pono kiaulės“ (1924 m. eilėraštis apie vargšų išnaudojimą). – J. Juškytės vertimai: Tolstojus L. „Kiek žmogui reikia žemės“, „Pasaka apie Joną kvailį ir apie jo du brolius Simą kareivį ir Tadą pilvazą“, „Prancūziška drama – vyresnysis angliakasys“ (versta iš rusų kalbos); „Apie politišką laisvę“ (straipsnis verstas iš lenkų kalbos). – J. Juškytės pasas, profsąjungos nario bilietas ir kt. 1909–1926 m. personalijos. – J. Juškytės tėvų (senelių, tėvo ir motinos) rankraštinis palikimas: oro stebėjimo Pernaravos dvare 1898–1915 m. užrašai; XIX a. pab. užrašytos lietuvių liaudies dainos; „Brangioji Lietuva“ (iš 1883–1884 m. „Aušros“ nurašytos dainos ir eilėraščiai); perskaitytų knygų sąrašai, išrašai apie Graikijos ir Romos literatūrą (J. Juškytės motinos – Marijos Šėliutaitės ranka 1862 m.). A. Mickevičiaus, J. Beranžė, L. Bairono, Z. Krasinskio, L. Kondratavičiaus (V. Sirokomlės), I. J. Kraševskio, E. Nekrasovo ir kt. mėgstamų autorių eilėraščių 1831–1886 m. išrašai. – Iš laiškų minėtinas XIX a. lietuvių bibliografo Mauricijaus Stankevičiaus 1855–1886 m susirašinėjimas su J. Juškytės motina.