F105 Jonynas Ignas

F105. 677 vienetai, 1799–1954 m. dokumentai, rankraščiai, mašinraščiai. Lietuvių, rusų, lenkų, prancūzų, lotynų, vokiečių k. Aprašas – kartoteka.

Fondo sudarytojas: I. Jonynas (1884–1954), istorikas, 1924–1932 Vytauto Didžiojo universiteto Kaune Istorijos katedros docentas, 1932–1939 m. – profesorius; 1940–1954 m. Vilniaus Valstybinio universiteto Istorijos katedros profesorius, visuomenės veikėjas.

Gauta 1959 m. iš palikuonių Kaune. 

I. Jonyno asmeniniai dokumentai: tarnybos lapai, mokslinių darbų bibliografija, darbo pažymėjimai. – I. Jonyno mokslinių darbų rankraščiai. – Paskaitų tekstai: SSRS, Rusijos, Lenkijos, Latvijos ir Prancūzijos istorijos paskaitų tekstai. – Kitų autorių (atsiųstų I. Jonynui susipažinti arba įvertinti) darbai. – Kauno ir Vilniaus universitetų kai kurių istorijos specialybės studentų seminariniai ir diplominiai darbai. – Susirašinėjimas su istorikais, su mokslo įstaigomis, su šeimos nariais ir giminėmis. – Mokslo tiriamiesiems darbams surinkta sena archyvinė medžiaga Lietuvos valstiečių judėjimo klausimu (1799–1818 m.), o taip pat medžiaga Lietuvos ir Lenkijos unijos 1569 m. klausimu. – Fonde yra lietuvių rašytojo Ksavero Sakalausko-Vanagėlio 1929–1933 m. laiškų ir prof. I. Lappo, prof. M. Liubavskio autografų.