F102 Jankovskis Česlovas

F102. 176 vienetai, 1871–1936 m. dokumentai, rankraščiai, fotografijos, iškarpos. Lenkų, rusų, prancūzų, vokiečių k. Aprašas – kartoteka.

Fondo sudarytojas: Č. Jankovskis (Czesław Jankowski 1857–1929), lenkų poetas; kultūros istorikas, žurnalistas, monografijos „Powiat Oszmiański“ (1898–1906 m. keturi tomai) autorius.

Gauta 1940 m. iš buv. Valstybinės Vrublevskių vardo bibliotekos (dab. Lietuvos mokslų akademijos Vrublevskių biblioteka). 

Duomenys Č. Jankovskio biografijai. – Fondo sudarytojo 1871–1876 m. rašytų poezijos kurinių autografai. – Susirašinėjimas su įvairiais lenkų rašytojais. Dębicki Zdzisław 1902 m., Ejsmont Julian 1916 m., Gawalewicz Marian 1892–1908 m., Gawroński-Rawita Franciszek 1890 m., Iłłakowiczówna Kazimiera 1910–1914 m., Konopnicka Maria 1885 m., Krzywoszewski Stefai 1889–1908 m., Kurczewski Jan 1906 m., Lorentowicz Jan 1905–1917 m., Orzeszkowa Eliza 1889–1906 m. Ruszczyc Ferdynand 1903–1911 m., Žuławski Jerzy 1902 m. ir kitų asmenų autografai. – Medžiaga susijusi su E. Ožeškienės bendradarbiavimu su lietuviais.