F10 Dailės muziejaus kolekcija

F10. 726 vienetai, 1521–1957 m. dokumentai, rankraščiai, iškarpos. Lietuvių, rusų, lenkų, vokiečių k. Aprašas – kartoteka.

Vilniaus Dailės muziejus atrinko 1939–1953 m. dokumentus, kurie pateko į muziejų su įvairiais muziejiniais eksponatais.

Gauta 1954 m. iš Vilniaus Dailės muziejaus.

Vilniaus pavieto XVII–XIX a. dvarininkų: Antano, Kazimiero ir Juzefo Jelenskių ūkiniai dokumentai, daugiausia, Glintiškių, Šumsko, Tučios, Anavilio, Terespolio, Jelenpolio ir kitų dvarų bei palivarkų 1734– 1869 m. inventoriai, ūkinės apskaitos popieriai. – Vilniaus miesto istoriko V. Zahorskio rankraščiai medicinos istorijos klausimais. – Vilniaus Medikų-dantų gydytojų mokyklos studentų sąrašai. – Rankraščiai higienos ir kosmetikos klausimais. – Vilniaus miesto magistrato 1899–1930 m. biudžeto ataskaitos, yra duomenų apie ligoninių, spaustuvių, teatrų, elektrinės ir kitų miesto įstaigų bei įmonių darbą. – Miesto tarybos Revizijos komisijos 1934–1938 m. dokumentai. – Vilniaus miesto Evangelikų-liuteronių parapijos 1737–1930 m. kai kurie rankraščiai: namų mokesčių kvitai, ,,Collecten-Buch“ su aukomis nukentėjusiems nuo 1737 m. Vilniaus gaisro; „Archiv-Regiester“, kuriame surašyti parapijos dokumentai, namai, mokyklos, mokytojai ir kapinės. – Vilniaus Dailės muziejaus muzikos kūrinių katalogai, kraštotyros muziejų įrengimo ir ekspozicijų projektai, užrašai tapybos, dailės veikalų konservacijos ir restauracijos klausimais. – Vilniaus miesto lenkų dramos teatro 1919–1938 m. sąskaitos. – Программы концертов состоявшихся в городе Москве в 1920–1921 гг.