F154 Volteris Eduardas

F154. 200 vienetų, 1883–1939 m. rankraščiai,, dokumentai, iškarpos. Lietuvių, latvių, rusų, vokiečių k. Aprašas – kartoteka.

Fondo sudarytojas: Eduardas Volteris (1856–1941), lituanistas ir tekstologas; Sankt Peterburgo universiteto privat-docentas, Kauno Vytauto Didžiojo universiteto profesorius; 1919 m. paskirtas pirmuoju Vilniaus Viešosios bibliotekos direktoriumi, tautosakininkas, etnografas, literatūros istorikas.

Gauta 1950 m. iš Kauno Valstybinio universiteto bibliotekos (dab. Kauno Vytauto Didžiojo universiteto biblioteka). 

Personalijos, piniginiai dokumentai, sąskaitos, kvitai E. Volterio paskelbtų straipsnių ir darbų bibliografija ir J. V. Girdvainio „Prof. E. Volterio gyvenimo ir darbų apžvalga“ (1939 m.). – Teisinės literatūros 1919–1931 m. bibliografija. – Susirašinėjimas: Rusijos, Latvijos, Anglijos, Vokietijos ir kt. kraštų muziejų, bibliotekų ir atskirų asmenų E. Volteriui rašyti laiškai archeologijos, etnografijos, tekstologijos ir kalbos klausimais. Laiškų tarpe yra latvių mokslininkų, J. Jablonskio, S. Tarvydo, B. Sruogos, P. Rimšos, A. Žmuidzinavičiaus ir kt. asmenų autografai. – E. Volterio straipsniai Lietuvos archeologijos klausimais. – 1920–1935 m. dokumentai (nuorašai), susiję su Klaipėdos krašto gyventojų padėtimi. – Vytauto Didžiojo universiteto reguliaminas; Telšių fakulteto studentų kursiniai ir diplominiai darbai 1922–1935 m. – Lietuvos istorijos ir archeologijos darbų rankraščiai.