F55 „Technikos ir ūkio“ redakcija

F55. 76 vienetai, 1919–1940 m. rankraščiai, spaudiniai. Lietuvių, rusų k. Aprašas – kartoteka.

Lietuvos inžinierių ir architektų draugijos žurnalas, ėjęs 1929–1940 m. Kaune (kelis kartus per metus). Iki 1934 m. viso išėjo 7 numeriai; nuo 1938 m. žurnalas buvo leidžiamas šešis kartus į metus.

Gauta 1950 m. iš Kauno Valstybinio universiteto bibliotekos (dab. Kauno Vytauto Didžiojo universiteto biblioteka). 

J. Čiurlio straipsniai: „Briuselio pasaulinėje universalinėje parodoje“ (1931 m.); „Ar garvežys atgyveno savo amžių?“ (1931 m.); „Masaryko vardo darbo akademija Čekoslovakijoje“. – 1933–1934 m. žurnalo susirašinėjimas su atsiųstų straipsnių autoriais dėl medžiagos spausdinimo. – Inž. Vydmanto straipsniai: „Dabartiniai dujų gamybos būdai“ (1933 m.); inž. Tuskenio straipsnis „Ketvirtoji Pabaltės valstybių sauskelių konferencija“ (1935 m.); K. Rimkaus straipsnis „Mechaninis energijos sunaudojimas mūsų pramonėje“ (1934 m.); 1929–1940 m. atskirų redakcijos numerių medžiaga. – 1926–1933 m. Lietuvos technikų draugijos išlaidų pateisinamieji dokumentai.