F395 Goberis Stasys Algimantas ( 1929-2010 m.)

Tai technologijos mokslų daktaro, ilgamečio Vilniaus Gedimino technikos universiteto Termoizoliacijos instituto Kaitrai atsparių betonų laboratorijos vedėjo, aktyvaus Lietuvos politinių kalinių ir tremtinių bendrijos nario, fondas. Gautas iš dukros Birutės Rūtos Goberytės Vitkauskienės. Jame galime rasti asmeninius ir mokslinės veiklos dokumentus, straipsnių ir pranešimų rankraščius, korespondenciją, dienoraščius, nebaigtus rengti 2008-2010 m. mokslinius darbus, išradimų patentus, fotonuotraukas. Fondas tebekomplektuojamas.

Chronologinės ribos: 1968-2010 m.