F393 Stancevičius Antanas (1920-2007 m.)

Tai agronomo botaniko, biomedicinos mokslų daktaro, LŽŪU garbės daktaro, Žemdirbystės katedros profesoriaus, buvusio Žemės ūkio rūmų pirmininko, Lietuvos mokslo tarybos nario fondas. Jis gautas iš profesoriaus Algirdo Motuzo. Fonde galima rasti mokslinės veiklos dokumentus, straipsnių ir pranešimų rankraščius, korespondenciją. Chronologinės ribos: 1956-2007 m.