F392 Kairiūkštytė Nastazija (g.1935)

Tai istorikės, humanitarinių   mokslų daktarės, ilgametės Lietuvos istorijos instituto darbuotojos (1973-1998 m.) asmens fondas. Šiuo metu fonde galime rasti mokslinės veiklos dokumentus, straipsnių ir pranešimų rankraščius, išrašus iš įvairių archyvų apie 1944-1960 m. Klaipėdos krašto ir Mažosios Lietuvos gyventojų ūkinį, visuomeninį ir politinį gyvenimą, korespondenciją. Fondas gautas iš sudarytojos ir tebekomplektuojamas. Dokumentų chronologinės ribos: 1988-2000 m.