F53 „Lietuvos ūkininko“ redakcija

F53. 20 vienetų, 1906–1915 m. rankraščiai, dokumentai. Lietuvių, rusų, vokiečių k. Aprašas – laikinas sąrašas. 

Fondo sudarytojas: savaitinis laikraštis „Lietuvos ūkininkas" – Lietuvos demokratų partijos organas – leidžiamas Vilniuje 1905–1915 m. ir 1918 m.; Kaune – 1919–1940 m.

Gauta 1950 m. iš Kauno Valstybinio universiteto bibliotekos (dab. Kauno Vytauto Didžiojo universiteto biblioteka). 

„Lietuvos ūkininko“ administracijos susirašinėjimas organizaciniais klausimais ir su prenumeratoriais. Atsakymų nuorašai. – 1908 m. „Užsitikėjimo bendrovės Lietuvos ūkininkui leisti įstatymai“ (statutas lietuvių ir rusų kalbomis). – „Lietuvos ūkininko“ ir kitų organizacijų bei draugijų 1920 m. išlaidų pateisinamieji dokumentai. – 1927 m. dokumentai ir sutartys „Lietuvos ūkininko“ platinimo reikalais. – Populiariai literatūrai leisti kooperacijos bendrovės „Kudirkos biblioteka“ 1928 m. įstatai. – „Lietuvos žinių“ 25 metų sukakties proga 1934 m. Kaune suruoštos parodos plakatas.