F436 Matulevičius Algirdas

Algirdas Matulevičius (g. 1939 m. sausio 10 d. Giedraičiuose) – Lietuvos istorikas, enciklopedininkas, Mažosios Lietuvos istorijos ir lietuvių tautinio atgimimo spaudos tyrėjas. Baigė Giedraičių vidurinę mokyklą, Vilniaus universiteto Istorijos ir filologijos fakultetą. Susidomėjo Mažąja Lietuva, lietuvių tautinio atgimimo problemomis, „Aušros“ ir „Varpo“ kūrėjais, didžlietuviais ir mažlietuviais. 1969 m. įstojo į aspirantūrą. Tyrė Martyno Jankaus archyvą. 1973 m. birželio 26 d. apgynė disertaciją „Tautinė lietuvių padėtis Prūsijoje 1701–1807 metais“. Darbo vertintojai pasiūlė disertanto darbą išleisti atskira knyga, bet ji dėl trukdymų bei apsidraudimų pasirodė praėjus net 16 metų nuo disertacijos gynimo – 1989 m. pavadinimu „Mažoji Lietuva XVIII amžiuje“. Knygoje pateiktas pirmą kartą 1972 m. „Lietuvos TSR mokslų akademijos darbų“ A serijoje publikuotas Mažosios Lietuvos ribų žemėlapis. 1996 m. A. Matulevičius su kartografu Petru Gauču sudarė XVII amžiaus pradžios Mažosios Lietuvos gyventojų tautinės sudėties žemėlapį. Nuo 1972 m. jis – Vyriausiosios enciklopedijų redakcijos, nuo 1991 m. – Valstybinės enciklopedijų leidyklos, nuo 1997 m. – Mokslo ir enciklopedijų leidybos instituto bendradarbis. Daugelio istorinių ir publicistinių straipsnių periodiniuose leidiniuose „Voruta“, „Literatūra ir menas“, „Mokslas ir gyvenimas“, „Mūsų praeitis“ bei užsienio spaudoje autorius. Vienas iš „Mažosios Lietuvos enciklopedijos“ leidimo sumanytojų ir jos istorijos skyriaus vedėjas. „Visuotinės lietuvių enciklopedijos“ straipsnių apie Mažąją Lietuvą ir Prūsiją autorius. Fondas gautas iš fondo sudarytojo. Fondas tebekomplektuojamas.