F434 Olšauskas Steponas Raimundas

Steponas Raimundas Olšauskas (1892 rugpjūčio 31 d. Prienuose – 1959 m. Kaune) buvo vienas pirmųjų Lietuvos meteorologų, stebėjimų tinklo gaivintojas bei daugelio meteorologijos įstaigų organizatorius, vienas seniausių ir aktyviausių mokslinės klimatologijos pradininkų Lietuvoje, visą savo gyvenimą atidavęs meteorologinių reiškinių tyrimui, mūsų krašto klimatologijai. 1917 m. baigė Maskvos universiteto Matematikos skyrių, dirbo Maskvoje statistikos valdyboje ir toliau mokėsi Kelių susisiekimo institute. 1921 m. buvo pakviestas dirbti į Petrogradą Lietuvos konsulato sekretoriumi. 1923 m. pra­džioje grįžo į Lietuvą ir buvo paskirtas Kauno meteorologijos stoties direktoriumi. Nuo 1926 m. jis – Meteorologijos biuro vedėjas, o nuo 1938 m. – naujo Klimatologijos instituto vyr. asistentas ir direktorius. 1924–1936 m. S. Olšauskas lygia greta dirbo ir Vytauto Didžiojo universiteto Gamtos–matematikos fakulteto Geofizikos bei meteorologijos katedroje jaunesniuoju, o vėliau – vyresniuoju asistentu. Už svarius darbo nuopelnus Lietuvai Respublikos prezidentas S. Olšauską 1934 m. apdovanojo Didžiojo Lietuvos kunigaikščio Gedimino ordino palydo garbės ženklu. Karo metais S. Olšauskas, dirbdamas Klimatologijos instituto direktoriumi, tvarkė ir tyrė Lietuvos klimatologijos medžiagą, išsaugojo vertingą meteorologijos archyvą. Pokario laikotarpiu jis dirbo Kauno geofizikos observatorijoje Meteorologijos ir klimato skyriaus viršininku, vėliau – observatorijos direktoriumi. Observatorijai 1956 m. keliantis į Vilnių, S. Olšauskas pasiliko Kaune, kur gyveno jo šeima. Ten toliau dirbo Kauno agrometeorologijos stotyje inžinieriumi. Fondas gautas iš S. Olšausko anūkės Marijos Chomskienės. Sudarius fondo dokumentų laikinųjų saugojimo vienetų sąrašą, jis bus prieinamas skaitytojams.