F432 Basys Edmundas

Edmundas Basys (1907 m. lapkričio 4 d. – 1974 m. vasario 11 d.) – Lietuvos kunigas, Vilniaus arkivyskupijos administratorius, Šilutės altarista. 1929 m. įstojo į Vilniaus kunigų seminariją. 1935 m. birželio 20 d. įšventintas kunigu Vilniaus katedroje. 1935 m. liepos 11 d. paskirtas pavaduoti atostogų išvažiavusį Mielagėnų parapijos kleboną. 1935 m. rugsėjo 3 d. paskirtas vikaru į Eišiškes. 1939 m. liepos 11 d., einantis prefekto (mokyklų kapeliono) pareigas, paskirtas laikinai pavaduoti Daugėliškio kleboną. 1942 m. balandžio 23 d. Vilniaus generalvikaras Titulinis Arkivyskupas Mečislovas Reinys paskyrė E. Basį Vilniaus arkivyskupijos kurijos kancleriu. 1942 m. spalio 3 d. M. Reinys suteikė E. Basiui įgaliojimus valdyti arkivyskupiją, 1945 m. liepos 20 d. – perimti arkivyskupijos Lietuvai priklausančios dalies valdymą, jeigu arkivyskupas būtų trumpesniam ar ilgesniam laikui išvykęs, būtų sukliudytas jo valdymas.

1946 m. suėmus M. Reinį, E. Basys perėmė Vilniaus arkivyskupijos Lietuvai priklausančios dalies valdymą. 1949 m. rugpjūčio 5 d. jis buvo komandiruotas į Šilutę trims mėnesiams. 1974 m. vasario 11 d. E. Basys mirė, palaidotas tų pačių metų vasario 14 d. Dūkšto (Ignalinos r.) kapinėse. Fondas gautas iš E. Basio sūnėno Roberto Žaliaduonio-Zali, gyvenančio Didžiojoje Britanijoje, Londone. Tarp pateiktų dokumentų yra medžiagos apie prieškario ir pokario (po II pasaulinio karo) Vilnijos krašto lietuvių gyvenimą. Sudarius fondo dokumentų laikinųjų saugojimo vienetų sąrašą, jis taps prieinamas vartotojams.