F428 Kitkauskas Kazys Napaleonas

Kazys Napaleonas Kitkauskas (g. 1931 m. sausio 5 d. Antaduriuose, Molėtų vls.) – Lietuvos architektas restauratorius, inžinierius statybininkas, kultūros ir visuomenės veikėjas, humanitarinių mokslų daktaras. 1947 m. gruodžio 6 d. su kitais moksleiviais suimtas NKVD, nuteistas 10 m. ir kalintas Mordovijos lageryje. 1954 m. grįžo į Lietuvą. 1960 m. baigė Kauno politechnikos institutą. 1980 m. architektūros mokslų kandidatas. 1960–1969 m. dirbo Mokslinėse restauracinėse-gamybinėse dirbtuvėse, 1966–1969 m. grupės vadovas, 1969–1992 m. – Paminklų konservavimo institute. Nuo 1993 m. Pilių tyrimo centro „Lietuvos pilys“ Architektūros tyrimų skyriaus vadovas. 1994–1996 m. Vilniaus universiteto dėstytojas. Valstybinės kultūros paveldo komisijos narys. Nuo 1992 m. K. Donelaičio draugijos, nuo 1996 m. Tautos fondo atstovybės Lietuvoje pirmininkas. 2000–2001 m. Vilniaus miesto savivaldybės tarybos narys Tėvynės Sąjungos ir krikščionių demokratų sąraše. Suprojektavo Vilniaus Žemutinės pilies Naujojo arsenalo (1958–1965 m., su S. Lasavicku) ir Vilniaus universiteto bibliotekos knygų saugyklos (1966–1970 m., su A. Brusoku, A. Švabauskiene) konstrukcines dalis, K. Donelaičio memorialą Tolminkiemyje ir Lazdynėliuose (Kaliningrado sritis, 1970–1988 m.). 1968–1986 m. vadovavo Vilniaus arkikatedros bazilikos tyrimams, 1970–1982 m. jos remonto projektavimo ir priežiūros bei 1967–1970 m. Biržų pilies tilto restauravimo darbams, 1987–2001 m. Vilniaus žemutinės pilies Didžiųjų kunigaikščių rūmų liekanų architektūros tyrimams. Paskelbė tyrimų medžiagą apie Vilniaus arkikatedrą, jos konservavimą (1970, 1975, 1977 m.). 1995–2010 m. buvo Lietuvos valdovų rūmų atstatymo projekto mokslinis vadovas. Dokumentai gauti iš fondo sudarytojo. Archyvinėje medžiagoje atsispindi K. Donelaičio memorialinio muziejaus sukūrimas ir jo statinių restauravimas bei atstatymas. Chronologinės ribos – XX a. dokumentai. Fondas tebekomplektuojamas.