F425 Ubeikaitė Adelė

Adelė Ubeikaitė (g. 1922 m. sausio 25 d. Padustėlio k. Dusetų vls., Zarasų aps.) – bibliografė, ilgametė Lietuvos mokslų akademijos bibliotekos darbuotoja. 1935 m. ji baigė Dusetų vidurinę mokyklą, 1943 m. – Ukmergės mokytojų seminariją. 1944–1949 m. studijavo Vilniaus valstybinio universiteto Istorijos–filologijos fakultete lietuvių kalbą ir literatūrą. Besimokydama dirbo sekretore Liaudies universitete. 1949 m. baigė universitetą ir įgijo filologės kvalifikaciją. 1949–1950 m. dirbo Lietuvos švietimo ministerijos Pedagoginių institutų ir Mokytojų seminarijų skyrių inspektore. 1950 m. rugsėjo 11 d. pradėjo dirbti Lietuvos mokslų akademijos Centrinėje bibliotekoje bibliografe. 1952–1953 m. dirbo vyresniąja bibliotekininke. Iki 1954 m. balandžio 30 d. – vėl ėjo bibliografės pareigas. 1954–1959 m. dirbo Valstybinės grožinės literatūros (dabar „Vagos“) leidykloje redaktore. 1959 m. lapkričio 24 d. grįžo į Lietuvos mokslų akademijos biblioteką ir buvo paskirta vyresniąja redaktore. 1961 m. perkelta į Mokslinį bibliografinį skyrių vyresniąja redaktore. 1974 m. paskirta vyresniąja bibliografe į Bibliografijos skyrių. 1979 m. paskirta Bibliografinio informacinio sektoriaus vadove. 1981 m. perkelta vyriausiosios bibliotekininkės pareigoms į Fondų saugojimo ir aptarnavimo skyrių. 1982 m. Lietuvos mokslų akademijos prezidiumo nutarimu apdovanota Lietuvos mokslų akademijos prezidiumo garbės raštu. 1982 m. Lietuvos kultūros ministerijos kolegijos ir kultūros darbuotojų profesinės sąjungos Lietuvos respublikinio komiteto prezidiumo nutarimu Nr. 6/549 apdovanota Lietuvos TSR kultūros žymūno ženklu. 1995 m. paskirta Lietuvos kultūros ministerijos specialioji premija. Iki 1999 m. gruodžio 31 d. dirbo Lietuvos mokslų akademijos bibliotekoje. Nuo 2000 m. dirba Lietuvių kalbos institute. Dokumentai gauti iš fondo sudarytojos. Tai mokslinės ir visuomeninės veiklos dokumentai. Fondas tebekomplektuojamas.