F263 Alminas Kazimieras

Kazimieras Alminas (iki 1939 m. Alminauskis; 1904-04-15 – 1986-06-07) – kalbininkas, lietuvių kalbos vardyno rinkėjas. Asmens fondas gautas 1999 m. balandžio 29 d. iš p. Algimanto Žemaitaičio, gyvenančio Santa Monikoje (JAV). Asmens fondą sudaro 883dokumentai (67 iš jų yra sutvarkyti ir įvesti į internetinį katalogą) ir 79 spausdintos knygos bei žemėlapiai. Dokumentai apima XIII–XX a. laikotarpį.

Fonde saugomi K. Almino ir jo šeimos narių asmeniniai dokumentai, korespondencija, Santa Monikos Amerikos lietuvių klubo veiklos dokumentai. Reikšmingą asmens fondo dalį sudaro 1211–1525 m. Lietuvos ir su ja susijusių archyvinių dokumentų fotokopijos, nuorašai ir išrašai (iš Vokiečių ordino archyvo Staatliches Archivlager, Göttingen ir kt.), Lietuvos kunigaikščių antspaudų atspaudų kopijos; vietovardžių, baltų tikrinių vardų, kryžiuočių kelių tikrinių vardų kartotekos. Fonde yra sukaupta medžiagos rengtam darbui apie kryžiuočių kelius Lietuvoje, įvairiems straipsniams; pedagoginės veiklos dokumentų; taip pat nuotraukų ir garso įrašų; žemėlapių ir publikuotų šaltinių kopijų ir kt.