F426 Butkus Donatas

Donatas Butkus (g. 1939 m. – mirė 2016 m. birželio 2 d.) – Tibeto medicinos žinovas, žymus tibetologas, vaistininkas. Su Algirdu Kugevičiumi išleido knygą „Tyrojo krištolo vėrinys. Tibetiečių medicinos vaistinių žaliavų žinynas“ (Vitae Litera, 2014). Gyveno Kaune. Dokumentai gauti iš fondo sudarytojo dukterėčios Silvijos Lipnickienės. Fondas tvarkomas.