F424 Žydų mokslinių tyrimų instituto (YIVO) fondas

YIVO Žydų mokslinių tyrimų institutas buvo įkurtas 1925 m. Vilniuje kaip pirmoji pasaulietinė Rytų Europos žydų studijų akademija, siekiant dokumentuoti ir tyrinėti daugiau nei tūkstantį metų regione gyvuojančią žydų civilizaciją bei rengti žydų mokslininkus. 1925–1939 m. YIVO Vilniuje sukaupė didžiausią pasaulyje biblioteką ir archyvą Rytų Europos žydų gyvenimo tematika, tačiau instituto veikla nutrūko prasidėjus nacių okupacijai – dalis dokumentų atsidūrė Niujorke, kur institutas atkūrė savo veiklą, kita dalis buvo paslėpta Vilniaus gete ir vėliau pateko į sovietų rankas, kurie ketino dokumentus sunaikinti. Unikalus archyvas buvo išsaugotas bibliotekininko Antano Ulpio pastangomis, kuris jį paslėpė šiandieninėje Šv. Jurgio bažnyčioje, sovietmečiu vadintoje Knygų rūmais. Šiuo metu ši archyvo medžiaga saugoma Lietuvos centriniame valstybės archyve, Lietuvos nacionalinėje Martyno Mažvydo bibliotekoje bei dalis LMA Vrublevskių bibliotekos rankraščių skyriuje. Į LMAVB dokumentai pateko kartu su Vilniaus arkivyskupijos dokumentų kolekcija (F318) iš Knygų rūmų. Tvarkant šį masyvą, buvo suformuotas hebrajų arba jidiš, rusų ir kt. kalbomis rašytų, įvairioms žydų institucijoms priklausančių dokumentų fondas. Fondas tvarkomas.