F422 Baltrūnas Valentinas

Valentinas Baltrūnas (g. 1947 m. spalio 20 d. Grinkiškyje, Radviliškio r.) – geologas, Trakų rajono politinis ir visuomenės veikėjas, habilituotas fizinių mokslų daktaras (1998). Tėvas – rašytojas Aleksas Baltrūnas. 1965 m. baigė Vilniaus Antano Vienuolio vidurinę mokyklą ir įstojo į Vilniaus universiteto Gamtos mokslų fakultetą. 1970 m. įgijo geologinės nuotraukos ir naudingųjų iškasenų paieškų specialisto išsilavinimą ir pagal paskyrimą pradėjo dirbti Geologijos valdybos Kompleksinėje geologinėje ekspedicijoje geologu, vėliau vyresniuoju geologu. 1973 m. įstojo į neakivaizdinę aspirantūrą Geologijos institute ir 1977 m. apgynė fizinių mokslų kandidato disertaciją. 1980 m. Geologijos institute pradėjo gręžinių kerno revizijos ir riedulių mokslinės ekspozicijos kūrimo darbus. 1988 m. pradėjo vadovauti Ekogeologijos skyriui institute. 1991–2001 m. ėjo Geologijos instituto direktoriaus, 1993–1994 m. – Kvartero geologijos ir naudingųjų iškasenų skyriaus vadovo, nuo 2001 m. – vyriausiojo mokslo darbuotojo, instituto Tarybos pirmininko pareigas. 1996–2000 m. buvo valstybinės mokslo programos „Lietuvos Žemės gelmių raida ir jų išteklių kitimo prognozė“ („Litosfera“) tarybos pirmininkas. Tarptautinės kvartero tyrimų asociacijos (INQUA) Lietuvos komiteto, Europos asociacijos geologiniam paveldui išsaugoti (ProGEO) Lietuvos komiteto, mokslinių žurnalų „Geologija“, „Litosfera“ ir „Aplinkos inžinerija“ redaktorių kolegijų, LR aplinkos ministerijos Patarėjų tarybos, Lietuvos geologijos tarnybos Geologijos tarybos, Vilniaus gamtos apsaugos draugijos valdybos, Lietuvos gamtos draugijos valdybos, Lietuvos mokslininkų ir Lietuvos geologų sąjungų, Lietuvos žaliųjų judėjimo narys, nuo 1999 m. Gamtosaugos politikos klubo pirmininko pavaduotojas. 1990–1995 m. – Trakų rajono tarybos deputatas.  Apie 80 mokslinių ir tiek pat mokslo populiarinimo publikacijų autorius. Monografijų „Pleistoceno stratigrafija ir koreliacija“ (1995) ir „Gamta kaip kultūros šaltinis“ (2003) autorius, kolektyvinių monografijų „Ar tikrai Raigardas prasmego?“ (2001), „Akmens amžius Pietų Lietuvoje“ (2001) sudarytojas ir bendraautoris, mokslo populiarinimo leidinių „Ant geologinio pamato gyvenant“ ir „Nešė velnias akmenį“ autorius ir bendraautoris. 2003–2016 m. dėstė Lietuvos edukologijos universitete, šiuo metu dirba Gamtos tyrimų centro Geologijos ir geografijos institute neetatiniu mokslo darbuotoju. Mokslinės, visuomeninės veiklos ir darbo Geologijos institute dokumentai gauti iš fondo sudarytojo. Fondas tebekomplektuojamas.