F419 Lietuvos politinių kalinių sąjungos fondas

Lietuvos politinių kalinių sąjunga (LPKS) – Lietuvos visuomeninė organizacija, įkurta 1990 m. gruodžio 22 d. Iki 1995 m. ji veikė kaip politinė organizacija. Sąjunga atstovauja buvusiems politiniams kaliniams ir kitiems pasipriešinimo Rusijos okupacijai dalyviams. Vadovas – Juozas Artūras Flikaitis. Kartu su kitomis politinių kalinių ir tremtinių organizacijomis 2000 m. suorganizavo tarptautinį kongresą „Komunizmo nusikaltimų įvertinimas“ (dalyvavo 25 valstybių atstovai) ir Tarptautinį Vilniaus visuomeninį tribunolą (dalyvavo 15 valstybių atstovai). Nuo 1991 m. turi chorą „Laisvės kovų daina“. Sąjungos dokumentus perdavė pirmininkas J. A. Flikaitis. Fondą sudaro 1990–2015 m. LPKS archyvas ir kiti veiklos dokumentai.