F415 Pajedaitė Ona

Ona Pajedaitė (1925.07.07 Galvydžių k., Anykščių r. – 2016.01.15, Vilniuje) – Lietuvos pedagogė, fotomenininkė, publicistė memuaristė. 1944–1945 m. pusmetį slapstėsi nuo sovietinių represijų, paskui 1945–1949 m. studijavo Vilniaus universiteto Istorijos ir filologijos fakultete lituanistiką, bet negalėjo laikyti egzaminų, nes buvo tremtinių vaikas. 1950 m. ji išlaikė egzaminus ir įgijo lietuvių kalbos ir literatūros dėstytojos išsilavinimą. 1948–1975 m. dėstė lietuvių kalbą ir literatūrą Vilniaus profesinėje technikos mokykloje, vėliau pertvarkytoje į Lengvosios pramonės technikumą. 1953–1961 m. dirbo direktoriaus pavaduotoja mokymo reikalams, 1960–1961 m. laikinai ėjo ir technikumo direktorės pareigas, kol iš vadovaujamų pareigų buvo atleista, paaiškėjus, kad yra kilusi iš tremtinių šeimos.

1963 m. O. Pajedaitė pradėjo fotografuoti, nuo 1970 m. nuolat fotografavo literatūrinius ir kultūrinius renginius. 1975 m. pasitraukusi iš pedagoginės veiklos, ji ėmėsi profesionalios fotografijos. Šimtai jos nuotraukų buvo išspausdinta laikraščiuose, žurnaluose, knygose, jomis buvo iliustruota daug literatūrinių televizijos laidų. Nuo 1981 m. O. Pajedaitė yra Lietuvos fotomenininkų sąjungos narė. Ji sukūrė įspūdingą Lietuvos kultūros ir meno žmonių portretų galeriją. Svarbiausi jos darbai – literatūrinės vietos ir rašytojų portretai. Nuo 1980 m. savo kūrybą eksponuoja parodose, surengė apie 50 teminių parodų, kurios buvo eksponuotos apie 180 kartų. Fonde saugomos parodų nuotraukos, gautos iš fondo sudarytojos. Fondas tebekomplektuojamas.