F414 Kazlauskas Juozas

Juozas Kazlauskas (1941–2002) – Lietuvos fotografas, keliautojas. Fondo sudarytojo žmona Dalia Kazlauskienė perdavė saugoti vyro asmens archyvą: dokumentus, korespondenciją, asmenines nuotraukas, rankraščius, fotografijų parodų katalogus. Fondas tebekomplektuojamas. Dokumentų chronologinės ribos: XX–XXI a.