F411 Ragevičių šeimos dokumentai

Vitalijus Ragevičius (1941–2013) – žymus Lietuvos bibliofilas, jo žmona Aldona Ragevičienė – Vilniaus universiteto folkloro ansamblio „Ratilio“ įkūrėja (1968) ir vadovė (iki 1972), žymi tautosakos rinkėja, tyrinėtoja. Fonde galima rasti mokslinės bei visuomeninės veiklos dokumentus, straipsnių ir pranešimų rankraščius, korespondenciją, nuotraukų albumus. Fondas gautas iš A. Ragevičienės ir tebekomplektuojamas.