F388 Bražėnas Vilius

F388Viliaus Bražėno (1913 m. balandžio 6 d. Rygoje – 2010 m. spalio 3 d. Vilniuje) fondas. Tai JAV lietuvių bendruomenės veikėjo, publicisto, rašytojo, dainininko fondas. Jį gavome iš paties sudarytojo. Archyve galime rasti V. Bražėno korespondenciją, visuomeninės veiklos dokumentus, personaliją, fotodokumentus. Chronologinės ribos: XX a.