F387 Banikonienė Marija

F387 – Banikonienės Marijos (g. 1928 m. sausio 6 mėn. Pivašiūnų k. Alytaus r.) fondas. Tai buvusios Lietuvos paminklų restauravimo ir projektavimo instituto darbuotojos, istorikės, fondas. Jis gautas iš fondo sudarytojos. Fonde galima rasti Vilniaus miesto kvartalų, atskirų namų istorinius tyrimus ir apžvalgas, išrašus istoriniams tyrimams. Chronologinės ribos: 1956-1987.