F385 Dagys Jonas

F385Jono Dagio (1906 10 11 – 1993 01 31) fondas. Tai botaniko, augalų fiziologo, Lietuvos MA nario korespondento, Lietuvos botanikų draugijos pirmininko (1953-1982) fondas. Jį gavome iš sūnaus, pono R. J. Dagio, per bibliotekos direktorių dr. J. Marcinkevičių. Archyve galime rasti J. Dagio korespondenciją, visuomeninės veiklos dokumentus, mokslo darbus, personaliją. Chronologinės ribos: 1921-1982.