F384 Macevičius Jonas

F384 – Jono Macevičiaus  (g.1922 02 28 – †1999 05 18) fondas. Tai filosofo, Lietuvos MA nario korespondento, Filosofijos, sociologijos ir teisės instituto kūrėjo ir direktoriaus (1977-1984) fondas. Jis gautas per p. A. Putelienę, Lietuvos MA bibliotekos skyriaus vedėją Kultūros, filosofijos ir meno institute. Fonde galima rasti J. Macevičiaus straipsnių, išrašų rankraščius, darbinės veiklos dokumentus. Chronologinės ribos: 1959-1997.