F382 Stundžia Jonas Antanas

F382 – Jono Antano Stundžios (g.1954 02 14) fondas. Tai JAV lietuvių bendruomenės veikėjas. Sudarytojas padovanojo bibliotekai JAV Lawrenco miesto lietuvių bendruomenės veiklos dokumentus, kun. Juro Lasinskio archyvą, savo asmeninius dokumentus, JAV lietuvių šapirografuotus rankraštinius leidinius, korespondenciją. Rankraščiai apima 1938-2006 m.