F378 Vasinauskas Petras

F378 – Petro Vasinausko (g. 1906 12 14 – m. 1995 10 01) fondas. Tai agronomas, profesorius, LŽŪA prorektorius, agronomijos mokslo organizatorius, LMA narys korespondentas. Dokumentai gauti iš sūnaus A. Vasinausko. Tai straipsniai, studentų darbai, susirašinėjimas, fotografijos, apdovanojimai, seni leidiniai, ataskaitos ir kt. Chronologinės ribos: 1924-1987 m.